Sunlit Sea
Sunlit Sea er et nyskapende firma med øyne for fremtiden. De jobber med flytende solenergi, og har et nytt og revolusjonerende design som vil gjøre det stort videre. Vi fikk gleden av å jobbe med dem i oppstartsfasen.

Prosjektet

Sunlit Sea hadde behov for en explainervideo som de kunne vise til investorer. Videoen skulle være forklarende og lett å forstå, men samtidig fin å se på. De gikk for en animasjonsvideo med en 2D-grafisk stil.

Videoen skulle inneholde:
- En intro til fornybar energi
- Hvorfor solenergi skiller seg ut fra de andre kildene
- Hvilke begrensninger solenergi har i dag
- Hvordan flytende solenergi kan være en løsning
- Introduksjon av Sunlit Sea og en forklaring på hvordan løsningen deres funker
- Hvilke fordeler denne løsningen gir

Hvordan vi gjorde det

1. Manus
Prosjektet startet med å skrive manuset som videoen skulle bygges rundt. Dette er en svært viktig fase, som legger grunnlaget for hele videoen. Vi brukte god tid på å perfeksjonere manuset ut ifra ønskene Sunlit hadde, og bygget opp en struktur og en plan for hele videoen.

2. Storyboarding
Etter manuset var ferdigstilt, måtte hele videoen storyboardes. Hver scene måtte planlegges og sketches, slik at vi visuelt kunne se hvordan videoen skulle formes, og ble brukt som en mal for alle illustrasjonenene. Nedenfor vises de første tankene som ble gjort om de fire første scenene. De er enkle skisser på hvordan scenene skulle bli.

3. Illustrering
Selve produksjonsfasen begynner med illustreringen. Hver scene skulle gjøres om fra skisse til ferdig illustrasjon, med alle elementene som skulle være med. Dette er den fasen som tar lengst tid, med godt over 60 unike scener som skulle illustreres i detalj. Nedenfor vises de fire første scenene ferdig illustrert.

4. Animering
De ferdig illustrerte scenene ble sendt videre til animering, hvor scenene kommer til liv. Alle små og store elementer blir animert, og helhetsuttrykket begynner å komme frem. Det er ikke lengre bare bilder, men levende scener.

5. Lyddesign og redigering
Når scenene er animert ferdig, blir de klipt sammen til den ferdige videoen. Manuset har blitt sendt videre til en voice actor, som leser det inn. Scenene blir tilpasset til manuset, slik at flyten går i videoen. Til slutt gjøres det lyddesign, hvor alle lydeffekter blir lagt til for å ferdigstille videoen.

Les mer om Sunlit Sea

For å lese mer om Sunlit Sea, gå inn på sunlitsea.no
Se alle prosjekter
Klar til å prate?
Ta kontakt